Min politik

Lyngby-Taarbæk — mere end et sted vi bor

En del af mit valgprogram er følgende og hvis du undre dig over over at den indeholder elementer som kun kan ændres I Folketinget, ja så er det fordi det er vigtigt du ved hvem jeg er som person.

Det vil jeg arbejde for lokalt:

 • Yderligere styrket grøn profil for kommunen. Kommunale bygninger skal være 100% forsynet ved grøn energi fra for eksempel vindmøller.
 • Stærk og styrket folkeskole. Der skal, hvis nødvendigt, renoveres yderligere i vores folkeskoler, samt en styrket fokus og målsætning på at folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk kommune ligger nr. 1
 • Ansvar skal på skoleskemaet. Det vigtigt børn lærer at tage ansvar for sit eget liv, så de går ind i livet med en holdning til at klare sig selv, og ikke forventer at pengene falder ned fra himlen. Det vigtigt at man lærer at offentlige ydelser er Omsorg med omhu Til dem, der ikke kan – ikke dem, der ikke vil. Læs mere her: /min-politik/maerkesag-4/
 • En fortsat styrket indsats for de ældre. De ældre skal respekteres og behandles med respekt, vi gør det rigtig godt i Lyngby-Taarbæk kommune, men vi kan sagtens gøre det bedre.
 • Fokus på at den allerede lave grundskyldspromille nedsættes yderligere.
 • Den kommunale skatteprocent burde nedsættes – til landets laveste.
 • Bekæmpe udligningsordningen. Den koster Lyngby-Taarbæk kommune flere hundrede millioner årligt. Den hindre blandt andet skattelettelser og bedre velfærd for vores borgere.
 • En stærk indsats for at hjælpe svage familier.
 • Fokus på en stærk byudvikling i Lyngby-Taarbæk kommune.
 • Fokus på lavt sygefravær blandt de kommunalt ansatte. De skal have de rette betingelser at arbejde under.
 • Følge op på og kæmpe for at Støjhandlingsplan 2013-2018 bliver fuldt implementeret.
 • Fokus på yderligere gældsafvikling I Lyngby-Taarbæk kommune.
 • Stoppe letbanen. Læs mere her: /min-politik/maerkesag-2/

Det vil jeg arbejde for nationalt:

 • Afskaffe topskatten.
 • Nedsætte bundskatten. 
 • Afskaffe ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten.
 • Afskaffe selskabsskatten.
 • Afskaffe AM bidrag.
 • Afskaffe anlægsloftet.
 • Lave et nyt mere gennemskueligt skattesystem og afskaffe alle fradrag.
 • Afskaffe alle punktafgifter på dagligvarer.
 • Nedsætte momsen til maksimalt 15%
 • Dækningsafgiften skal afskaffes.
 • Styrke forsvaret, det skal løftes til 2% af BNP.
 • Styrke Politiet, der skal minimum være 12.000 betjente, ikke kadetter, I landet.
 • Udligningsreformen skal afskaffes. Den nuværende udligningsordningen er skæv og en hetz mod nogle kommuner i hovedstadsområdet. Lyngby-Taarbæk kommune betaler store summer, så kommuner som blandt andet Herlev modtager penge, til trods for at de har landets 7. laveste kommune skat.

Mine mærkesager