Marcus Perathoner

På listen for det Konservative Folkeparti til kommunalvalget 2021 i Lyngby-Taarbæk kommune.

Kandidat i Lyngby-Taarbæk kommune.
Jeg stiller op som kandidat til kommunalvalget 2021 i Lyngby-Taarbæk kommune. Det er med fokus på at varetage alle Lyngbyborgeres interesser i kommunalbestyrelsen.

Jeg tror, at når borgeren er mere inddraget, bliver det meget mere spændende for alle.

Min politik handler i bund og grund om dig.

Jeg hedder Marcus Perathoner, og jeg stiller op i kommunalbestyrelsen for Konservative.
Mennesker først, hedder den konservative filosofi. Det er også min. Det betyder, at mit mål er at gøre kommunen det bedste sted for dig og dine omgivelser. Lyngby-Taarbæk skal være det foretrukne sted at vokse op og blive gammel i. Det betyder, at vi skal investere mere i at renovere folkeskolerne, fokusere mere på de reelle omsorgskrævende og ikke mindst kæmpe for at afskaffe boligskatten, så nuværende borgere kan blive trygge og nye kan købe bolig og bosætte sig hos os. Desuden skal vi satse på at gøre kommunen endnu grønnere. En grøn kommune skal efter min optik ikke domineres af en letbane, der vil koste kommunen omkring 900 millioner og blandt andet være med til at ødelægge butikslivet og nedprioritere andre vigtige fokusområder. I stedet skal vi bruge de penge på konstruktive opgaver i kommunen, og ikke mindst vores vigtigste investering i fremtiden: vores børn.

Kommunalpolitik behøves ikke være kedeligt. Tværtimod. Jeg stiller op, fordi jeg tror på mennesker, først og fremmest. Jeg vil høre din og jeres mening om hvordan vi kan forbedre kommunen. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at indfri ønskerne, men når det er sagt, er jeg også kun et menneske. Det er umuligt at love for mig, at alle visionerne bliver opfyldt. Til gengæld er det også menneskeligt at tro, håbe og tage handling. Jeg vil gøre alt i min magt for at fremme mine og dine værdier og få dem realiseret og integreret i kommunen

Mvh

Marcus Perathoner

7 skarpe til Marcus:

Hvad sker der for mig som borger, hvis kommuneskatten sænkes?

Ingenting. Der er mange måder, vi kan effektivisere arbejdsgange og ressourcer uden at det skal koste dig som borger ekstra i kommuneskat. Vi skal bringe sygefraværet ned i det offentlige, og vi skal være bedre til at udnytte de ressourcer vi har, i stedet for hele tiden at købe nyt. Jeg mener, det generelle skattetryk skal ned.

Hvorfor skal folkeskolerne renoveres?

Børn er den vigtigste investering for vores fremtid. De skal have de bedste muligheder for at lære i miljøer, hvor de kan dygtiggøre sig i undervisningen uden at blive generet af dårligt indeklima. Dårligt indeklima svækker hjernen og påvirker indlæring negativt, og vi kan ikke være vores børn bekendt med ikke at tage handling, når vi nu kender konsekvenserne.

Hvordan kan jeg være med til at gøre kommunen grønnere?

Jeg vil gerne anbefale borgere til at ytre deres mening om hvilke områder, de ønsker bevaret, så vi sammen kan gøre en indsats. Din mening tæller, og den bliver hørt. Desuden skal vi opmuntre hinanden til at holde vores kommune ren og dermed smide affald og skrald i skraldespande i stedet for i vores vandløb og på grønne områder.

Hvorfor bør boligskatter afskaffes?

Jeg synes ikke det er retfærdigt, at man skal betale skat af at bo i sit eget hjem. Der er brug for et mere simpelt og fair system, der ikke kræver at hive store summer ud af borgernes lommer, fordi de har købt en bolig. De høje og stigende boligskatter skræmmer potentielle boligkøbere og får nuværende husejere til at blive utrygge for om de har råd til at blive boende.

Hvorfor skal vi have et stærkere forsvar?

Vi kan ikke påstå, at vi aktivt og til hver en tid kan forsvare vores rigsfællesskab. Vi har brug for at opbygge vores forsvar, så vi kan beholde vores aktive rolle i globale militære operationer, både aktivt og passivt, så vi kan sikre vores land.

Hvordan bør det optimale plejehjem fungere i dine øjne?

For mig er det helt essentielt at vores ældre borgere skal tilbydes frisklavet mad, både morgen, middag og aften på plejehjemmet. Vores ældre borgere har været med til at skabe grundlaget for vores verden og vores velfærdssamfund, og de skal behandles meget bedre, end hvad de gør i dag. Et plejehjem skal kunne være med til at bidrage til nogle gode seniorår, og det betyder hjemmelavet og appetitlig mad, flere sociale arrangementer som for eksempel udflugter og fællessang.

Hvorfor synes du, at man skal stoppe arbejdet med letbanen?

Letbanen er et fejlplanlagt projekt. Intet mindre. For det første er letbanen ikke mere effektiv end de busser, vi allerede har, og dermed er dens egentlige formål nyttesløst. Ikke desto mindre koster letbanen over 4 milliarder kroner – penge, som kunne bruges meget mere konstruktivt på andre områder, som virkelig trænger.

Følg mig online

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Lyngby-Taarbæk Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse gør gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi støtter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Lyngby-Taarbæk og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Fordel 1

Med et medlemskab sætter du konservative visioner, kampagner og dine lokale, konservative politikere.

Fordel 2

Du får også adgang til et lokalt og landsdækkende netværk af mennesker, der tror på og arbejder for den borgerlige-konservative sag.

Fordel 3

Hvis du vil, kan du blive en aktiv del af den konservative bevægelse og få direkte indflydelse på partiets kandidater og partiets politik.

Konservative centrale mærkesager